Onze werkwijze

Een sterk concept

De realisatie van een waardevolle locatie begint met de ontwikkeling van een sterk, onderscheidend concept. Conceptontwikkeling voor locaties is daarom verdeeld in drie methodologische stappen: de conceptanalyse, de conceptcreatie en de conceptrealisatie.

Conceptanalyse (Verliefd)

We analyseren de wereld van vandaag en welke invloed deze heeft op de locaties van morgen. We brengen de (on)bewuste, huidige en toekomstige behoeften van eindgebruikers en hun gemeenschap in kaart en vergelijken die met jullie eigen organisatie- en rendement doelstellingen. De locatieanalyse en de stakeholdersanalyse maken de conceptanalyse compleet. De opgedane inzichten vormen de uitgangspunten voor het te ontwikkelen locatieconcept.

Conceptcreatie (Verloofd)

De conceptcreatie bestaat uit het uitdenken en uitwerken van een locatieconcept. Jullie idealen leggen de basis voor een conceptnaam, conceptwaarden, een conceptbeeld en tenslotte de conceptdragers: ontwerp- en inrichtingselementen, functionaliteiten, exploitatie en overige invullingen voor jullie concept, allen inspirerend en op hoofdlijnen uitgewerkt. Het conceptverhaal zorgt voor draagvlak en mandaat om jullie concept te gaan realiseren.

Conceptrealisatie (Gebouwd)

Een team van specialisten start met het ontwerpen, testen en fysiek bouwen van jullie conceptdragers. De conceptlancering, conceptprogrammering en conceptgroei zijn allen voorwaardelijkheden voor de oplevering van een waardevolle locatie, nu en in de toekomst.