TivoliVredenburg

Uitdaging:
Muziekcentrum TivoliVredenburg is de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd tot een hoog kwaliteitsniveau. Echter de gebieden rondom staan in schril contrast met de sfeer, allure en grootsheid van de binnenkant van het muziekcentrum.
Opdrachtgever:
TivoliVredenburg
Resultaat:
 
Er is een nieuw kapstok-concept voor het gehele gebied ontwikkeld waardoor het gebied ‘ansichtkaart-waardig’ kan gaan worden. Samen met alle belanghebbenden zoals Gemeente Utrecht, omwonenden, ondernemers en Klepierre is het concept verrijkt en geeft het richting aan de architectonische en landschappelijke inrichting van het totale gebied.