Perfect Plint 2020

Uitdaging:
Vanuit SITE-UD zag men dat met steden die groter, voller en hoger worden er steeds meer plinten komen. En in de plint komt het nieuwe stedelijk leven tot uiting. En gezien het feit dat steden toenemen in omvang, bouwhoogte en dichtheid wordt de invulling en organisatie van de plint steeds interessanter. Tel daarbij op dat we steeds kleiner wonen en daarmee meer van de voorzieningen in de stad gebruik maken.en de plint is in de toekomst the place to be.
Opdrachtgever:
SITE-UD
Resultaat:
 
Er is een commercieel, operationeel en marketing concept voor de plinten in de toekomst ontwikkeld. Dit alles vanuit het inzicht dat voor eigenaren en projectontwikkelaars de plint vaak ‘het zuur’ van een gebouw is. Echter voor bewoners is het juist het ‘zoet’.