Conservatorium van Amsterdam

Uitdaging:
Het Conservatorium van Amsterdam, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is voornemens een dependance in de monumentale panden Convict en Kapel in het bijzondere Beatrixpark te openen. De historische panden zullen een grootste renovatie ondergaan om de studenten en medewerkers optimaal te faciliteren. Een juiste verbinding met het omliggende park en de bewoners rondom is hierbij essentieel, een locatie die de historie van de gebouwen en omgeving eer aan doet.
Opdrachtgever:
Conservatorium van Amsterdam
Resultaat:
 
Het project is gestart met een gedeelde waarden sessie voor alle belangrijke stakeholders van het Beatrixpark. Deze waarden waren het vertrekpunt om een overkoepelend concept te ontwikkelen voor de invulling van de gebouwen Kapel en Convict als dependance van het Conservatorium van Amsterdam. Het concept dient als houvast tijdens het ontwerptraject (o.a. WINHOV Office) en geeft richting aan de functionaliteit en inrichting van de gebouwen en de gewenste emotie en ervaring van de verschillende toekomstige gebruikers. Het gebouw Convict wordt ontwikkeld tot een thuis voor de talenten en medewerkers om talent te laten floreren. Naast hoogstaande onderwijsruimtes is er veel aandacht voor rust-, ontmoetings- en leefruimtes voor de studenten. Gebouw Kapel transformeert tot een prachtige concertzaal en biedt ruimte aan horeca, die toegankelijk is voor iedereen. De verbindende potentie van de locatie is optimaal benut en er is veel aandacht besteed aan de omliggende parktuin voor een natuurlijke overgang tussen binnen en buiten.