AHK x Marineterrein

Uitdaging:
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een HBO-onderwijsinstelling bestaande uit zes gerenommeerde academies. Sinds een aantal jaar is de AHK met een aantal locaties gevestigd op het Marineterrein in Amsterdam. Een bijzonder voormalig Defensieterrein met een experimenteel karakter, midden in het hart van de stad. De komende jaren zal het Marineterrein zich verder ontwikkelen als testgebied en levendig stadskwartier. Naast de zes academies gelegen in de stad zijn er op het Marineterrein verschillende academie-overstijgende initiatieven van de AHK. Vanuit het College van Bestuur ontstond de behoefte om een concept te ontwikkelen waarbij de toekomstige ambities van alle academies van de AHK op het Marineterrein werden vormgegeven.
Opdrachtgever:
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Resultaat:
 
Yellow Concepts ontwikkelde vanuit een breed palet aan input een gedragen toekomstvisie voor de AHK op het Marineterrein. Door ons volledig onder te dompelen in de ambities van de AHK, de toekomstplannen voor het terrein en de wensen van vele interne en externe stakeholders is er een visie ontwikkeld die dient als kompas voor alle toekomstige ontwikkelingen. Het Marineterrein vormt een overkoepelende plek waar de verschillende kunstdisciplines van de academies elkaar ontmoeten. Een plek waar samenwerken het uitgangspunt is en waar toevallige ontmoetingen worden gefaciliteerd. Die visie wordt ondersteund door inspirerende gedeelde waarden welke richting geven aan nieuwe toekomstige voorzieningen, programmering, organisatiestructuur en onderwijs & onderzoek van de AHK op het terrein.